Δράσεις επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο αντικείμενο των Τεχνών

GO ARTS ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
Διάρκεια Προγραμμάτων
3, 4, 7 μήνες αναλόγως το πρόγραμμα
Μέθοδος Εκπαίδευσης
Εξ αποστάσεως
(σύγχρονη και ασύγχρονη)

Μικτή: Διά ζώσης και εξ αποστάσεως (Σύγχρονη ή/και Ασύγχρονη)
Τέλη Παρακολούθησης
Εφαρμόζεται % μείωση στα τέλη παρακολούθησης σε ειδικές κατηγορίες συμμετεχόντων
Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
E-learning. GO ARTS ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
GO ARTS ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
Ο ψηφιακός κόσμος στη μουσική εκπαίδευση και τον πολιτισμό: πηγές, εργαλεία και τεχνικές

Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/χουσών στο εννοιολογικό υπόβαθρο, στις μαθησιακές πρακτικές και στα σύγχρονα εργαλεία και μέσα που εντάσσουν τον ψηφιακό κόσμο στη μουσική εκπαίδευση και στον πολιτισμό.

Κάνε Αίτηση
thumbnail
 Εκμάθηση UKULELE Soprano

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/-ουσών στην εκμάθηση του μουσικού οργάνου ukulele soprano.                            

Κάνε Αίτηση
GO ARTS ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
Μουσική δημιουργία και συμπερίληψη στην εκπαίδευση και την κοινότητα

Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στις σύγχρονες μουσικοπαιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση της μουσικής, στο πλαίσιο της συμμετοχικής και βιωματικής μουσικής πράξης.

Κάνε Αίτηση
thumbnail
 Αναπτύσσοντας τη μουσικότητα με τη σύγχρονη Θεωρία Μουσικής Μάθησης του E. Gordon

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/-ουσών στις βασικές αρχές της Θεωρίας Μουσικής Μάθησης του E. Gordon

Κάνε Αίτηση

Πλατφόρμα Κυβέλη

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

#Επιστημονικά Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

CV - Βιογραφικό

#Τέλη παρακολούθησης

Η μερική απαλλαγή προεγγραφής, εφαρμόζεται οριζόντια στα τέλη παρακολούθησης, καθώς και σε όλες τις κατηγορίες μερικής απαλλαγής και προϋποθέτει την καταβολή προκαταβολής ποσού.

#Κατηγορίες Μερικής Απαλλαγής

Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ
Υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα
Άνεργοι
Πολύτεκνοι

#Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.


Δείτε το Πιστοποιητικό
Πρότυπο Πιστοποιητικού_Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

#Εγγραφείτε στο Newsletter μας