Δράσεις επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο αντικείμενο των Τεχνών

GO ARTS ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
Διάρκεια Προγραμμάτων
3, 4, 7 μήνες αναλόγως το πρόγραμμα
Μέθοδος Εκπαίδευσης
Εξ αποστάσεως
(σύγχρονη και ασύγχρονη)

Μικτή: Διά ζώσης και εξ αποστάσεως (Σύγχρονη ή/και Ασύγχρονη)
Τέλη Παρακολούθησης
Εφαρμόζεται % μείωση στα τέλη παρακολούθησης σε ειδικές κατηγορίες συμμετεχόντων
Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
E-learning. GO ARTS ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
GO ARTS ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
Ο ψηφιακός κόσμος στη μουσική εκπαίδευση και τον πολιτισμό: πηγές, εργαλεία και τεχνικές

Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/χουσών στο εννοιολογικό υπόβαθρο, στις μαθησιακές πρακτικές και στα σύγχρονα εργαλεία και μέσα που εντάσσουν τον ψηφιακό κόσμο στη μουσική εκπαίδευση και στον πολιτισμό.

Μάθετε Περισσότερα
thumbnail
 Αναπτύσσοντας τη μουσικότητα με τη σύγχρονη Θεωρία Μουσικής Μάθησης του E. Gordon

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/-ουσών στις βασικές αρχές της Θεωρίας Μουσικής Μάθησης του E. Gordon

Μάθετε Περισσότερα
ειδική 1
Η μουσική διδασκαλία-μάθηση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στη μουσική διδασκαλία και μάθηση παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.                          

Μάθετε Περισσότερα
GO ARTS ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
Μουσική δημιουργία και συμπερίληψη στην εκπαίδευση και την κοινότητα

Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στις σύγχρονες μουσικοπαιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση της μουσικής, στο πλαίσιο της συμμετοχικής και βιωματικής μουσικής πράξης.Μάθετε Περισσότερα
thumbnail
 Εκμάθηση UKULELE Soprano

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/-ουσών στην εκμάθηση του μουσικού οργάνου ukulele soprano

Μάθετε Περισσότερα
STEAM IMG_4255
Πρακτικές εφαρμογές της STEAM εκπαίδευσης στη μουσική διδασκαλία-μάθηση

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με το μοντέλο της STEAM εκπαίδευσης ως μεθόδου δια-επιστημονικής προσέγγισης για τον σχεδιασμό διδακτικών σεναρίων στα μαθήματα μουσικής.

Μάθετε Περισσότερα

Πλατφόρμα Κυβέλη

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

#Επιστημονικά Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

CV - Βιογραφικό

#Τέλη παρακολούθησης

Η μερική απαλλαγή προεγγραφής, εφαρμόζεται οριζόντια στα τέλη παρακολούθησης, καθώς και σε όλες τις κατηγορίες μερικής απαλλαγής και προϋποθέτει την καταβολή προκαταβολής ποσού.

#Κατηγορίες Μερικής Απαλλαγής

Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ
Υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα
Άνεργοι
Πολύτεκνοι

#Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.


Δείτε το Πιστοποιητικό
Πρότυπο Πιστοποιητικού_Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

#Εγγραφείτε στο Newsletter μας